BAYER EMPLOYEES UNION

Więcej obowiązków za tę samą pensję? Outsourcują Twój dział? Stresujący Przełożony? Nie jesteś sam! Wspólnie zadbamy o Twoje interesy, a o przystąpieniu do Związku Zawodowego nie dowie się Pracodawca, Twój Przełożony jak również inni Członkowie Związku.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

WYPEŁNIJ DEKLARACJE I DOŁĄCZ DO OPZZ KONFEDERACJA PRACY
Deklaracja

Deklaruję wolę przystąpienia do OPZZ Konfederacja Pracy oraz przyjmuję na siebie prawa i obowiązki wynikające ze Statutu i postanowień władz Związku. Oświadczam, że niezależnie od mojego ewentualnego (także przyszłego i równoległego) członkostwa w innym związku zawodowym niż OPZZ Konfederacja Pracy - moją wolą jest, aby dla wszystkich celów określonych przez prawo pracy, w tym m.in. do ustalenia liczebności i reprezentatywności związku zawodowego w zakładzie pracy zaliczać mnie wyłącznie do OPZZ Konfederacja Pracy. Obowiązuje to do wyraźnego odwołania.

Klauzula informacyjna: Organizacja podstawowa OPZZ Konfederacja Pracy działająca w powyżej wskazanym zakładzie pracy (lub Zarząd Krajowy Związku w szczególnych przypadkach) jako administrator danych osobowych, gromadzi dane osobowe swoich członków uzyskane podczas podpisywania deklaracji członkowskiej oraz w trakcie przynależności do związku zawodowego („Dane osobowe”), w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, płeć, adres e-mail, telefon, miejsce pracy. Dane te mogą być przekazywane wszystkim instancjom OPZZ Konfederacja Pracy w celu prowadzenia działalności Związku.

Dodaj do kolekcji

Brak kolekcji

Tutaj znajdziesz wszystkie wcześniej stworzone kolekcje.